BASIN DUYURUSU

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ CLAUDIA PECHSTEIN’IN DOSYASI HAKKINDA BÜYÜK DAİREYE BAŞVURUSUNU REDDETTİ.

Pechstein / Mutu/ Cas/ İsviçre konulu dosyada sona gelindi. AİHM’nin 2 Ekim 2018 tarihli kararı kesinleşti.

Lozan, 5 Ocak 2019- Spor Tahkim Mahkemesi  (CAS) AİHM’nin Claudia Pechstein’in, Adrian Mutu’nun ve İsviçre’nin taraf olduğu dosyadaki kararı ile ilgili olarak bilgilendirildi. AiHM 3. Dairesinin 2 Ekim 2018 tarihli kararının ardından, 17 hakimden oluşan AİHM Büyük Dairesi’ne dava dosyası hakkında başvuruda bulunmuştur. AİHM Büyük Daire’nin yargılaması sonucunda talepler gün itibariyle reddedilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 44/2 c bendinde belirtildiği gibi, 43. Madde kapsamında Büyük Daire’nin talepleri reddetmesi üzerine verilen kararlar kesinleşir. Sonuç itibariyle 2 Ekim 2018 tarihli AİHM yargılamasının sonlandığı ve kararın bağlayıcı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu kararın neticesinde AİHM Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) bağımsız ve tarafsız olduğunu, spor yargılamalarının birbirine benzer şekilde yapılması gerekliliğini kabul etmiş ve sözleşmenin 6. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen aleni yargılanma hakkında garanti sağlanmasını önermiştir.

AİHM, Claudia Pechstein’in taleplerinden biri olan aleni yargılanma isteğinin Spor Tahkim Mahkemesince dikkate alınması gerektiğini kabul etmiştir. AİHM’nin bu tavsiyesinin ardından Spor Tahkim Mahkemesi, disiplin ve etik konular hakkındaki davalarda aleni yargılamaya izin veren yeni kurallar düzenlemiştir.

Claudia Pechstein ve Uluslararası Kayak Birliği’nin (ISU) dahil olduğu uyuşmazlık 2009 yılında ortaya çıkmıştır:

  • 2009: Uluslararası Kayak Birliği sporcuyu dopingle mücadele kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 yıl spordan men etmiştir.
  • 2009:   Spor Tahkim Mahkemesi yaptırımı onaylamıştır.
  • 2010: İsviçre Federal Mahkemesi, Spor Tahkim Mahkemesi’nin onama kararına karşı sporcunun temyiz talebini reddetmiştir.
  • 2010: İsviçre Federal Mahkemesi, sporcunun kararın gözden geçirilmesi talebini reddetmiştir.
  • 2014: Münih Yerel Mahkemesi sporcunun ISU hakkında yaptığı itirazlar için yetkili olduğunu bunun yanında başvurunun da kısmen haklı olduğunu kabul etmiştir.
  • 2015: Münih Yerel Yüksek Mahkemesi, Yerel Mahkeme’nin kararını kısmen onamıştır.
  • 2016: Alman Federal Mahkemesi’ne ISU tarafından yapılan temyiz sonucunda yargı yetkisinin Spor Tahkim Mahkemesi’nde olduğu söylenmiştir.
  • 2018: AİHM sporcunun iddialarını reddetmiştir.
  • 2019: AİHM, sporcunun Büyük Daire’den dosyanın yeniden incelenmesi talebini reddetmiştir.

Spor Tahkim Mahkemesi 1984 yılında spor dünyasındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla kurulmuştur. 35 yılı aşkın süredir dünyanın her tarafından sporcuların, koçların, federasyonların, sponsorların, menajerlerin, kulüplerin, liglerin ve spor organizatörlerinin dahil olduğu uyuşmazlıkları tahkim ve arabuluculuk yoluyla çözüme bağlamaktadır. Çözüme ulaştırılan uyuşmazlık dosyalarının sayısı her yıl 550’yi aşmaktadır.

ORİJİNAL METİN

NOT: Olay hakkında daha detaylı bilgi için AİHM’NİN Ekim 2018 tarihli kararına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Reklam