indir

Kaynak: thelawproject.com

‘Davanızın Görülmesi: Hakimleri İkna Etme Sanatı,( Making Your Case: The Art of Persuading Judges)’ Antonin Scalia ve Bryan A. Garner tarafından yazılmıştır. Antonin Scalia 30 yıldır ABD Yüksek Mahkemesi’nde hakimdir. Bryan A. Garner ise Southern Methodist Üniversitesi Dedman Hukuk Fakültesi’nde profesördür ve 20’den fazla hukuk kitabı yazmıştır.

Aşağıda, kitaptaki en yararlı fikirlerin bir koleksiyonu bulunmaktadır.

Keyfini çıkarın!

GENEL TEKNİK ÜZERİNE

 1. Hakimin Duygularına İtiraz Etmeyin

Hakimlerin duygularına itiraz etmek yanlış bir fikirdir, çünkü özünde onların güdülerinde yanılmak var. İyi hakimler, kararlarının rasyonelliği konusunda ve özellikle duygularını da içeren kişisel eğilimlerini bastırmada kendileri ile gurur duyar. Ve kötü hakimler iyi hakimler gibi görülmek istiyorlar. Her iki durumda da duyguya açıkça itirazın hakaret olarak görülmesi muhtemel.

 1. Davanızı Asla Abartmayın

Davanızı karşı taraf için söylenecek bir şey olmadan çocuk oyuncağı olarak nitelendirirseniz, güvenilirliğinize zarar -kendini metheden biri olacaksınız- vereceksiniz. Bu yanlışsa, gerekliyse olduğundan küçük gösterme taraftarı olun ve abartmaktan kaçın.

 1. Karşı Tarafın Durumunu Bilin

Kendinizi kandırmayın. Akıllı bir rakibin yapacağı gerçek bir savunmayı anlamayı deneyin ve onu kolayca gönderebileceğiniz önemsiz bir adamla değiştirmeyin.

 1. En Güçlü İddia ile Öncü Olun

         Neden? Çünkü ilk izlenimler silinmez. Çünkü ilk tat kötü olduğunda, bir daha içmek için istekli değilsinizdir. Çünkü hakimlerin ilgisi başlangıçta en yüksek seviyede olacaktır. Sözlü yargılamada, hakimlerin sorgulaması, ilk noktayı aşmanızı engelleyebilir.

 1. Muhalefeti Çürüterek İlk Saldırıyı Gerçekleştirin.

İleriye yönelik tekzip, beş nedenden dolayı gereklidir. İlk olarak, bu itirazları rakibinizden bile önce düşünen herhangi bir hakim, isavunmanızdaki belli problemleri gözünüzden kaçırdığınıza inanacaktır. İkincisi, en azından açık itirazlarla ilgili, karşı tarafın iddialarına yanıt verirken onunla yüzleşmek için istekli görünmek yerine isteksiz görünün. Üçüncüsü, karşıt savları sistemli bir şekilde çürütürken durumu tersine çevirip karşı tarafı savunmaya geçirin. Dördüncüsü, daha sonraki tartışma için bağlam kurma ve senin şartlarında karşı iddiaları ortaya çıkarma şansını yakalarsın. Sonuç olarak, sen daha adil ve güvenilir görünüyorsun.

 1. Kendi İddialarınız İçin Yer Açın

Eğer karşı taraf zorlayıcı görünen bir şeyler söylediyse, kendi iddianıza yer açmak için bu savı çabucak yıkmalısınız.

 1. Ateşini Yoğunlaştır

İyi bir savı savunan vasat bir avukat,  ondan dokuz kat kötü olan bir savı savunan avukatı yenecektir. Gelişigüzel tasarlanmış savlar etkisizdir. Umutsuzluk ve zayıflık etkisi verir.

 1. Savunulmazı Savunmayı Denemeyin.

Başlangıçtaki kabul iki avantaj sağlar. İlk olarak, olumsuz etkenleri örtbas etmeyi denediğiniz izlemini önler. İkincisi, olduğunuz akılcı kişinin, bu konuları dikkatlice düşündüğünü ancak onları önemli görmediğini gösterir.

YASAL NEDENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bütün hukuki iddialar olumlu ya da olumsuz tasımların her ikisinin de etkisi altına girer.

Duygusal itirazları bir kenara bırakırsak, ikna, yalnızca tüm insanların mantıklı düşünme yeteneğiyle doğduğu için mümkündür. Bu hepimizin ortak noktası.  Mantığın en sert biçimi, ve bu nedenle en ikna edicisi tasımdır.

Yasal iddialar tasımsal olarak iki şekilde ifade edilebilir:

Olumlu Tasımlar:

Birincil Öncül  : Tüm S, P’dir.

İkincil  Öncül   : Bu dava S.

Sonuç                 : Bu dava P’dir.

Olumsuz Tasımlar:

Birincil Öncül  : Yalnızca S, P’dir.

İkincil  Öncül   : Bu dava S. değil.

Sonuç                : Bu dava P değildir.

Birincil Öncül Altına Ne Düşüyor?

Yasal argümanlar genellikle üç temel öncül kaynağa sahiptir: bir metin (anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik veya sözleşme), emsal kararlar(içtihat vb.) ve politika(yani, kararın neticeleri). Genellikle birincil öncül açıktır ve her iki tarafça da kabul görür.

İkincil Öncül Altına Ne Düşüyor?

İkincil öncül, bu sırada, davanın maddi unsurlarından türemiştir. Hukuki muhakemenin esas olarak küçük öncülün kurulması etrafında döndüğüne ilişkin önerme için söylenecek çok şey var.

Ve son olarak, bazı örnekler:

Emsal kararları tartışırsanız, sizin iddialarınız bu şekilde olabilir:

Birincil Öncül : Bizim davalarımız bir mahkumun önemli tıbbi ihtiyaçlara karşı devletin kasıtlı ilgisizliğinin zarara neden olduğu iddiası üzerine kuruludur.

İkincil Öncül    : Andersen Birimindeki gardiyanlar, davacının akut karın ağrısı şikayetlerini 48 saat boyunca görmezden geldi, bunun sonucunda davacının apandisti patladı.

Sonuç                 : Davacı hükümlünün bir iddiası var.

Veya metni tartışıyorsan:

Birincil Öncül  : ABD Anayasasının Hint Ticaret Hükmü uyarınca devletler, Kongre’nin açık izni olmadan rezervasyonlar üzerine faaliyetler için Hint kabilelerini vergilendiremezler.

İkincil Öncül    : Güney Dakota, motorlu yakıt vergisini ön koşullara rağmen kongreden izin almaksızın yakıt satan kabilelere dayattı.

Sonuç                  : Güney Dakota’nın vergisi anayasaya aykırıdır.

DAVANIN ÖZETİNİ YAZMAK ÜZERİNE

Jargon ve Klişe İfadelerden Uzaklaşın

“Jargon” terimi, hemen hemen münhasıran avukatlar tarafından kullanılan, aynı düşünceyi ifade eden düz ingilizce kelimeler ve deyimler yerine kullanılan kelimeler ve ifadeler demektir. Jargon, yalnızca sahte bir uzmanlık havası ekliyor.

Kelimeleri ve Cümleleri Aşağıdaki Gibi Kullanmayın:

“İrtibat”, “ görülmekte olan dava”, “uyarınca”, “önceden bahsedildiği gibi”, “ölümcül kusurlu”, “karşıdakini hiçe saymak”, “ yüzeysel betimleme”, “uygulanabilir” ve “şüphenin ötesinde belirsizlik”

SÖZLÜ SAVUNMA ÜZERİNE

 1. Duraklama Kullanımında Uzmanlaşın

Duraklama, aslında avukatlar tarafından görmezden gelinen, belki de en az değer verilen retorik cihazdır. Uygun bir girişten sonraki  stratejik bir duraklama, takip eden cümle ya da kelimeye vurgu ekleyebilir.

 1. Mahkemenin Yapmasını İstediğiniz Konular Üzerine Açık Olun

Danıştığımız hakimler, bu boşluğun nasıl doldurulacağını bilmeyen avukatların ağlanacak halde yaygın olduğunu söylüyor: “”Mahkeme bu nedenle __________________.”

 1. Başlangıcınız İçin Uzmanlaşın

Sunumunuzun bu kısmı için sözlerinizi zihninize alın(ezbere olsa da onları ortaya çıkarmamaya çalış). Açılış için olsa dahi hazırlanmış bir metni okumayın.

Başlangıcınız, genellikle, hitap etmeyi düşündüğünüz konuların kısa bir taslağından oluşur ya da en azından bunlardan oluşmalıdır: “Bu sabah ilk olarak bu mahkemenin yargı yetkisine neden sahip olduğunu ve  ardından neden duruşma mahkemesinin ihmal bulgularının desteklenmediği ve nihayetinde verilen zararların neden açıkça ölçüsüz olduğunu görüşmek istedik.”

 1. Mizah Konusunda İhtiyatlı Olun

İki kadın avukata karşı savunma yapan Teksas eyaleti başsavcı asistanı Roe v. Wade’de muhtemelen mahkemede güneyli mizahı olarak kabul edilen şey ile yola çıktı: “Sayın Başkan, lütfen Mahkeme’yi mümkün kılın. Eski bir şaka, fakat bir adam iki güzel bayana karşı böyle savunursa, son sözü alacaktır.” Kimse gülmedi. Seyirciler can sıkıcı bir sessizlik boyunca Baş Hakim Burger’ın avukata sert bir şekilde baktığını söylediler.

 1. Asla Cevabınızı Ertelemeyin

Belki de bir hakimin sorusuna verilecek tüm cevapların en can sıkıcısı budur: “”Sayın Hâkim, daha sonra o noktaya değineceğim. İlk olarak_____” Mahkemenin gitmenizi  istediği yere gidin! Mahkemenin itibarını bozmanın yanı sıra, hakimin , etkili bir cevabınızın bulunmadığı (çoğu gibi) sonucunu çıkarmasına neden olursunuz. Ve verdiğiniz “daha sonra” sözünün asla gelmeyeceği şüphesini çağırırsınız.

 1. Asla Bir Soruyu Övmeyin

Asla bir hakimi “bu çok iyi bir soru” diyerek desteklemeye çalışmayın. Tabi ki öyle! Bütün mahkeme üyelerinin soruları, görevleri itibariyle muhteşemdir. “ Allah aşkına  ‘Bu soruyu sormanıza sevindim’ ya da ‘Bu soru davanın tam kalbine gider.’ gibi oldukça eski yanıtları unut.” Hepimiz sorularımıza bu yanıtı duyduk ve hepimiz bunun hakkında biraz şüpheciyiz.

Reklam