froehlich

Çeviri için izin alınmıştır.

Kaynak: http://www.globaldailynews.com/us/looking-back-at-the-us-constitution-on-its-231st-birthday/

1787 yılında tam da bugün (18 Eylül) Amerika’nın kurucuları Pensilvanya’da buluşmuş ve Anayasanın son taslağını imzalamışlardı. Bu Anayasa, bugün yürürlükte olan en eski yazılı anayasadır. Anayasa 1789 yılında yürürlüğe girdiğinden bu yana 27 defa değişikliğe uğrasa da asıl metine ve ilk eklemelere hiç dokunulmadı.

15 Haziran 1215’te Runnymede’de Kral John tarafından imzalanan Magna Carta ( Büyük Sözleşme) Amerikan Anayasası’nın temeli sayılmaktadır. Kralın keyfi gücünü sınırlayan Magna Carta, ilk defa Kral dahil herkesin kanuna tabi olmasını gerektiren ilkeyi yasalaştırmışlardı. Amerikan Anayasası’nda ve İnsan Hakları Beyannamesi’nde yer alan temsili hükümet, hukukun üstünlüğü ve hukuki denetim gibi bazı temel prensiplerin kökleri 13. Yüzyıl ait söz konusu belgeye dayanmaktadır.

Onaylandığı döneme göre ilerici olmasına rağmen ABD Anayasası’nın orijinal hâli ciddi anlamda kusurluydu. Anayasada ele alınmayanlar ele alınanlar kadar önemliydi.

Mesela Anayasa ilk halinde kölelik kurumunu ne meşrulaştırıyordu ne de yasaklıyordu. Köle ve kölelik kelimeleri asla kullanılmamıştı. Anayasa Kongresi “diğer kişiler” ve “bu kişiler” tabirlerini tercih etmişti. Yıkıcı bir savaş değin 3 nesil süren bu kasıtlı belirsizlik, nihayet anayasal değişiklikle sona ermişti.

Anayasadaki diğer eksiklik kadınlardı. Anayasada kadınların oy hakkı reddedilmese de 1920 yılında yapılan 19. değişikliğe kadar sessiz kalınmıştı. Anayasa dikkate değer derecede aslı bozulmamış olarak kalsa da, “Biz, ABD halkı”[1] Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nı 1789 yılında onaylanmasından itibaren sonuncusu 1992 yılında olmakla beraber 27 defa değiştirmişti.

[1] ABD Anayasası’ “Biz, Birleşik Devletler Halkı, daha mükemmel bir birlik yaratmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı gerçekleştirmek, genel refahı artırmak ve özgürlüğün nimetlerini kendimize ve gelecek kuşaklara sağlamak için bu Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nı takdir ve tesis ediyoruz.” şeklinde başlar.