did-apartheid-happen-south-africa_b3cbc6bf96d4f752.jpg

KAYNAK:www.reference.com

Kısa Cevap

Apartheid, Güney Afrika Cumhuriyeti ve kaynakları üzerinde ekonomik ve sosyal kontrolü sağlamanın bir aracı olarak yaratıldı.

Güney Afrika Ülkesi 17. yüzyılda İngilizler ve Hollandalılar tarafından sömürgeleştirildi. 1900’lü yıllarda altın keşfedildiğinde İngilizler burayı kontrol altına aldı ve savaş patlak verdi.  Sonunda barış müzakereleri sona erdi ve Güney Afrika, 1948 yılı seçimlerini Birleşik Ulusal Partisi kazanıncaya kadar İngiltere’ye ve Hollanda’ya paylaştırıldı.

Tam Cevap

Güney Afrika Cumhuriyeti, Resmen 1910 yılında İngiltere’nin himayesi altında kuruldu.  İngilizler, İngilizce konuşanların Güney Afrika’nın yönetiminde çoğunluğu oluşturmayacaklarını ve Güney Afrika’da yaşayan Afrikalılara sınırlı bir özyönetim hakkı tanıyacaklarını kabul ettiler. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 1910 yılında kurulmasından Birleşik Ulusal Partisi’nin 1948’deki seçimleri kazanmasına kadar, her zaman bir şekilde ırk ayrımı yapıldı. About.com’a göre Afrikaner milliyetçilere ülkeyi dizayn etme yetkisi verildi ve bu yetkinin verildiği tarihten itibaren ayrımcılık uygulamaları yapıldı. Beyaz olmayanların temsil edilme hakları olsa da beyaz olmayanların temsil edilme hakları kısa sürede etkinliğini yitirdi. 1948’de Birleşik Ulusal Partisi, seçimleri kazanmasını sağlamış olan seçim çevrelerini yeniden dizayn ederek, nüfuzunu genişletmiş ve gücü ele geçirmiştir. Birleşik Ulusal Partisi, beyaz olmayanlara verilen birkaç hakkı da yavaş yavaş ellerinden aldı.

On yıllar boyunca, siyahileri ve yerlileri beyazlardan ve birbirlerinden ayırmak için kanunlar meclisten geçti. 1950’de 41 sayılı Grup Alanları Yasası ile her bir ırk grubu için bölgeler oluşturuldu; bu da uygun olmayan bölgelerde yaşayan beyaz olmayanların fiziksel olarak yok edilmesine neden oldu. Üç milyondan fazla kişi yaşadığı yerden zorla uzaklaştırıldı. 1951’de Birleşik Ulusal Parti ve Afrikaner Partisi, ayrılıkçılıkla eş anlamlı hale gelen Ulusal Partiyi oluşturmak üzere birleşti. Daha güçlü bir parti olarak, ayrımcılık yasaları meclisten geçmeye devam etti. 1951 tarihli 68 sayılı Bantu Yetkilileri Kanunu, her Bantu grubu için ayrı ayrı Bantustan‘ların( Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ve Namibya’da uygulanan apartheid politikalarının bir parçası olarak, siyahi vatandaşlar ile beyaz vatandaşları birbirinden ayırmak için oluşturulan yerleşim alanlarıdır.[Kaynak wikipedia]) yaratılmasına yol açtı. Siyahi vatandaşların Bantustanların dışına çıkmaları sınırlandırıldı. Siyahilerin, ve yerli grupların ırklarını belirten rozetleri taşımaları için “geçiş kanunları” gibi diğer yasalar da yürürlüğe girdi. Bazı meslekleri beyazlara özgülemek için de yasalar meclisten geçti. Apartheid sayesinde Ulusal Parti, Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomisini, elmas madenlerini, iş yerlerini, sosyal ve parasal sistemlerini kontrol etti.