Kaynak: Reference

Ahlak, ahlakî temel ya da kanun için gerekçe olarak görev yapar ve davranış yürütme alışkanlıklarını destekleyerek yasaya itaat etmeyi kolaylaştırır. Western Kentucky Üniversitesinin görüşüne göre, ahlak hukuktan önce gelir ve hukukun başarılı olması için gereklidir.

q

Western Kentucky Üniversitesine göre, ahlak, doğal olarak doğru olanın içerisinden oluşurken, hukuk, toplumsal ahlak anlayışlarının sivil kodlanmasıdır. İnsanlar, iyi ve kötü, doğru ve yanlış inançlarına göre yasalar çıkarırlar. Kanunların ya iyi davranışları teşvik etmek ya da istenmeyen davranışları cezalandırma hedefi vardır. Böylece, ahlak kanunları bilgilendirir.

Yine de, hukuk ve ahlak aynı değildir. Birçok filozof ve etik konusunu çalışan akademisyen ahlakın objektif olduğuna işaret ediyor. Ahlaki standartlar değişmez. Diğer taraftan kanun,  milletvekillerinin arzularına göre değiştirilebilir. Bir devletin yasaları ahlak yasasına uymamalıdır. Örneğin tarih boyunca, kölelik, eşlerin istismarı ve cinayet gibi uygulamaları cezalandıran yasalar var.

Bunun yanında, Western Kentucky Üniversitesi, vatandaşlar arasında kanunsuzluğun korunmasında halk ahlakının önemli rolünü gözlemlemektedir. Yasanın uygulanması, fiziksel güç tehdidine bağlıdır. İnsanlar hayatlarından veya mülklerinden yoksun bırakılması korkusuyla yasayla itaat ederler. Bununla birlikte, sadece cezalandırma korkusundan itaat eden insanlar, yakalanmadan yasayı çiğneyecek yollar ararlar. Yasalara itaat edilmesinin en iyi yolu, insanların yasanın altında yatan ahlaki ilkeleri içselleştirmesidir. İnsanlar bunu yaptığında, kimse izlemese bile yasayla itaat ederler.

 

Çeviren: İrem Üstüntay