KAYNAK: weforum.org

Aynı anda birden fazla görev yapmanın sizin için kötü olduğunu duymuş olabilirsiniz. Yeni araştırmalar, bunun performansınızı öldürebileceğini ve hatta beyninize zarar verebileceğini gösterdi. Sürekli olarak çoklu-görev yapmak sadece o andaki performansınız için zararlı değildir; aynı zamanda gelecekteki iş başarınızda önemli olan beyninizdeki bir alana oldukça zarar verebilir.

Stanford Üniversitesi’nde yürütülen araştırma, aynı anda birden fazla görev yapmanın, tek bir şey ile ilgilenmekten daha az verimli olduğunu buldu. Araştırmacılar, çeşitli elektronik bilgi akışı ile bombardımana tutulan insanların aynı anda bir iş yapan kişilerin yanı sıra dikkat etmediğini, bilgileri hatırlayamadığını veya bir işten diğerine geçemediğini fark etti.

ÖZEL BİR YETENEK

Farzedelim ki bazı insanlar birden fazla görev için özel bir yeteneğe sahip, bu durumda ne olur? Stanford araştırmacıları bir grup insanı çoklu-görev eğilimlerine ve bunun performanslarına yardımcı olacağına olan inançlarına göre karşılaştırdı. Aynı anda çok fazla görev yapan ve bunun performanslarını arttırdığını hisseden çoklu-görev yanlısı kişilerin aslında çoklu-görevlerde, aynı anda tek bir iş yapmayı seven kişilere göre daha kötü olduğunu buldular. Bunu sık sık yapan kişiler düşüncelerini düzenleme ve alakasız bilgileri eleme konusunda daha problemli oldukları için daha kötü bir performans gerçekleştirdi ve bir görevden diğerine geçmede  daha yavaş kaldılar.

Beyin aynı anda tek bir şeye odaklanabildiği için çoklu-görevler performansınızı ve verimliliğinizi azaltmaktadır. Bir seferde iki şey yapmayı denediğiniz zaman beyniniz iki görevi de başarı şekilde gerçekleştirme kapasitesinden yoksun kalmaktadır.

ÇOKLU GÖREV ZEKA DÜZEYİNİ(IQ) DÜŞÜRMEKTEDİR

Araştırma, çoklu-görevin yavaşlamaya ek olarak, zeka düzeyini düşürdüğünü gösterdi. London Üniversitesi’ndeki bir çalışma, bilişsel görevler sırasında çoklu-görev alan katılımcıların tüm gece uyanık kalan veya esrar içen insanlarda beklenene benzer şekilde zeka seviyesinin azaldığını buldu. Çoklu-görev yapan erkeklerin zeka seviyesinin 15 puan düşmesi, bu seviyeyi 8 yaşındaki çocukların ortalama zeka seviyesi aralığına düşürdü.

Bu nedenle bir dahaki sefere toplantı sırasında patronunuza bir e-mail yazarken, idrak kapasitenizin 8 yaşındaki bir çocuğun sizin için yazmasına izin verecek kadar azaltıldığını unutmayın.

ÇOKLU-GÖREVİN BEYNE ZARARI?

Uzun zamandan beri çoklu-görevden kaynaklanan idrak kabiliyetindeki bozulmanın geçici olduğu düşünüldü ancak yeni araştırmalar aksini ileri sürmektedir. Birleşik Krallık’taki Sussex Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, insanların beyinlerinin MRI taramalarında birden fazla cihazda (TV izlerken mesaj atmak gibi) geçirdikleri süreyi karşılaştırdı. Çoklu-görev alan insanların bilişsel ve duygusal kontrolün yanı sıra empatiden de sorumlu bölge olan anterior singulat korteksinde beyin yoğunluğunun daha az olduğunu buldu.

Çoklu-görevin fiziksel olarak beyne bir zararı olup olmadığını(çoklu göreve eğilimli insanlardaki mevcut beyin hasarına karşı) belirlemek için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmakla birlikte, negatif etkilerinin olduğu açıktır.

Araştırmanın baş yazarı Nörolog Kep Kee Loh, etkileri şu şekilde açıkladı:

“Bu araştırmanın cihazlarla olan etkileşimimizi değiştirebileceği, ve bu değişikliklerin beynin yapısal seviyesinde oluşabilecek bir farkındalık yaratmak için önemli olduğunu hissediyorum”.

DUYGUSAL ZEKA(EQ) İLE BAĞLANTISI

İnsanların keyfini, bir konuşma sırasında telefon ya da tabletini kurcalayan insan kadar hiçbir şey  kaçıramaz. Toplantılarda veya diğer sosyal ortamlarda birden fazla şeyle ilgilenmek, iş başarısında önemli iki duygusal zeka becerisi olan kişisel ve sosyal duyarlılığın düşük olduğunun göstergesidir. TalentSmart bir milyondan fazla insanı teste tabi tuttu ve en iyi performans gösterenlerin %90’nının yüksek duygusal zekaya sahip olduğunu buldu. Mevcut araştırmaların ileri sürdüğü gibi, çok görevlilik gerçekten anterior singulat kortekse(duygusal zeka için beyindeki önemli bir bölge) zarar veriyorsa, bu durum iş arkadaşlarınızı sizden uzaklaştıracağı gibi duygusal zekanızı da düşürecektir.

SONUÇ OLARAK

Çok görevliliğe eğilim, sizin teslim olmak isteyeceğiniz bir alışkanlık değildir. Bu durum açık bir şekilde sizi yavaşlatır ve işinizin kalitesini düşürür. Çoklu görevler için kendinize izin vermeniz beyin hasarına sebep olmasa bile, konsantrasyon, organizasyon ve detaylara dikkat etme konusundaki mevcut zorlukları teşvik etmektedir.

Çeviren: Nagihan TANDOĞAN

Reklam