child-school-640x360

Kaynak:rightsinfo

Yoksulluk, gelişmekte olan dünyada yaşayan insanları etkileyen bir problem değildir. Geçen yıl İngiltere’de yoksulluk sınırının altında 10 milyondan fazla insan yaşıyordu. Oxfam’ın verilerine göre, Birleşik Krallık nüfusunun en zengin% 1’lik kısmı şu anda  en fakir % 20’lik kısmından  daha fazla servete sahiptir. Ancak “fakirlik” aslında ne demektir? Ve insan hakları onunla savaşmaya nasıl yardımcı olabilir?

Yoksulluk ne demektir?

İngiltere hükümeti, belirli bir yılda ülkenin ortalama ev halkı gelirlerinin % 60’ında “yoksulluk sınırını” belirlemektedir. Bu eşiğin altında bir hanede yaşıyorsanız, “göreceli fakirlik” içinde yaşıyorsunuz demektir. Fakat yoksulluk yalnızca gelir veya grafiğin üzerindeki bir sayı değildir. Birçok insan için, aç dolaşmak  demektir. Cehalet. Sömürü. Evsizlik..

Yoksulluk sıklıkla bir “döngü” terimiyle açıklanır; sonuç ve nedenleri genellikle aynıdır. Bu, birçok insanın kendi kontrolü dışında olan –hastalık veya ayrımcılık gibi -koşullar nedeniyle doğduğu veya aniden kendini bulduğu bir durumdur.

Ve insan hakları nereye gidiyor, nasıl bir koruma sağlıyor ?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHM) ve Birleşik Krallık’ın İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (HRA) dayanağı,hepimizin eşit doğduğunun güçlü bir şekilde sözleşmede yer almasıdır bu nedenle Sözleşme  İngiliz hukukunda da etkili olmuştur. -ya  İngiltere’nin “en zengin% 1” ine, yada  “en yoksul% 20″lik kesimine doğarız.Dolayısıyla, insan hakları yasalarının bize verdiği koruma, yoksulluğun yarattığı ve devam ettirdiği haksızlıklara karşı mücadelede çok önemlidir.

crayons-1024x683

Peki ya çocukluk hakkı?

İnsan Hakları Kanununun Birinci Protokolünün 2. maddesi, birincil, ikincil ve üniversite düzeyinde bir eğitim hakkını korur. Bu hak çocuklara aittir, ebeveynleri değil. Bunun anlamı, örneğin, kamu makamlarına sağlanan , “gerekli ve yaptıkları şeyle orantılı” ise, bir öğrenciyi okuldan atabilmeleri haricinde bir istisnanın olmamasıdır.

Çocukların eğitime erişimini korumak, geleceğini, yoksulluktan kurtulma  ve diğerlerini de kurtarma yeteneklerini koruma anlamına gelir.

Sömürünün Önlenmesi

Sendikalar

Yasanın 11. maddesi uyarınca Meclis ve Birlik özgürlüğü hakkı, işçilere sendikalar kurma ve sendikalaşma özgürlüğü verme hakkını da  içine alır. Bu kanun , kamu veya özel işverenlerden adil bir muamele görmeyi istemekte ,işverenlerin  kendilerini ve ailelerini desteklemeye devam etmelerine yardımcı olmaktadır.

  workers-1024x680

 Kaçakçılık

Geçen yıl İngiltere, zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı önlemeyi amaçlayan ‘’ 2015 Modern Kölelik Yasasını’’ çıkardı. ‘Köleliğin ve ticaret bildiriminin oluşturulması’ gibi özellikleriyle , çalışanların az ya da hiç ücret ödenmeyerek tehlikeli işlerde sıkışıp kalmaması  ve koşullarını iyileştirme şansının az olmaması için böyle bir yasanın oluşturulması çok önemlidir.

wheelchair-1024x678Ayrımcılıkla mücadele

Yoksulluk, belirli geçmişlerden gelen insanları orantısız bir biçimde  etkiliyor. Örneğin, İngiltere’de yoksulluk içinde yaşayan insanların% 39’unun en az bir kişinin sakat kaldığı bir ailede yaşadığı görülüyor.Ya da siyah işçilere aynı derecedeki  beyaz işçilerden ortalama% 23,1 daha az ödeme yapılması da tesadüf değildir.

Bunun nedeni, her türlü ayrımcılığın yoksullukla yakından bağlantılı olmasıdır. Yoksulluk fırsatları sınırlar ve toplumda  ev halkının gelirlerindeki farklılıkların çok ötesine geçen bölünmelere neden olur.

14.madde, herhangi bir gerekçeyle ayrımcılık yapılmadan, İnsan Hakları Yasası çerçevesindeki diğer haklarımızdan yararlanma hakkımızı korur. Bu koruma, farklı geçmişlerden insanlar için eşit fırsatlar yaratmaya çalışır ve böylece birçok insanın yaşadığı yoksulluğun “döngüsünü” kırmak için temel bir önem taşır.

screen-shot-2016-10-16-at-12-09-20 Adalete erişim

TED konuşmasında aktivist  Bryan Stevenson, “yoksulluğun zıddı zenginlik değil … yoksulluğun zıddı adalettir.” diye bir iddia ortaya atıyor.İnsan haklarını koruyan yasalar yoksulluğun nedenleriyle mücadele için güçlü bir araç olduğundan, adalete erişimin bu mücadele için çok önemli olduğunun altını çiziyor.

İHD’nin 6. maddesine göre, herkesin  tarafsız bir hâkimden önce bir duruşmaya ve bir avukatın yardımına hakkı var.Yani bir kimsenin  avukat tutmak için yeterli ekonomik gücü yoksa hükümet adli yardım yoluyla birini temin etmekle yükümlü olmalıdır.

Bahsettiğimiz yükümlülük  herkesin insan haklarını uygulanabilmesini sağlaması ve kişilerin günlük hayatlarıyla geleceklerini etkileyen eylemler ve politikalar nedeniyle yetkilileri sorumlu tutabilmesi  için çok önemlidir.

Çeviren: Esra Baştan