Hepimizin aşina olduğu hukukun simgesi adalet heykelini bir de yakından inceleyelim.

5

Neden Adalet Heykelinin Gözleri Bağlıdır?

Kaynak: Reference 

Reference.com’a göre, Adalet Heykelinin gözünün bağlı olması hukuk ve adalet ile ilgili konularda tarafsızlığını simgelemektedir.  Adalet Heykeli aynı zamanda Tarafsızlık Heykeli ve Adalet Terazisi olarak da bilinir.

1

Roma adalet tanrıçası Justitia ve Yunan mitolojisinde ilahi düzeni, hukuku ve gelenekleri kapsayan tanrıçası Themis’in birleşimi günümüzde Adalet Heykeli şeklinde simgelenmektedir. Tanrıçaların heykelleri klasik antik döneme dayanmakta olmasına karşın gözü bağlı temsillerine en erken 1543’ten İsviçre’nin Berne şehrinde rastlanmıştır. Adalet Heykeli’ne genellikle adliyelerin veya duruşma salonlarının yakınlarında rastlanmıştır.

Neden Adalet Heykeli Kılıç Tutar?

Kaynak: Reference 

Adalet Heykeli, doğruluğun ve gücün simgesi olarak kılıç tutmaktadır. Ayrıca diğer eliyle tuttuğu terazinin anlamı ise hukukta denge, eşitlik ve adil yargılanmayı simgelemektedir. Üçüncü sembol olarak ise heykelin gözlerinin bağlı olması, hukukun icra edilmesinde tarafsızlığı simgelemektedir.

2

Adalet Heykeli, Washington DC’de, Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkentine bakan Yüksek Mahkeme Binası’nın ana girişinde bulunabilir. Adalet Heykeli’nin yanındaki mermer figürler arasında oturmuş iki figür vardır: biri “Adaletin Koruyucusu” diğeri ise “Adalet ve Tefekkür”. Bu heykeller Yüksek Mahkemenin görevlerini temsil etmektedir.

3

Yüksek Mahkemenin girişindeki “Adaletin Koruyucusu” heykeli.

4

Yüksek Mahkeme girişindeki “Adalet ve Tefekkür” heykeli.

 

Çeviren: İrem Üstüntay