Kaynak: independent.co

   Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) geçtiğimiz günlerde en iyi yaşam kalitesine sahip ülkelerin 2016 Better Life İndex‘ini yayımladı.
Bunu gerçekleştirmek için OECD iş hayatı dengesi, finansal zenginlik, güvenlik, eğitim ve çevre kalitesini kapsayan 11 refah düzeyi değişkeni ile 34 ülke üzerinde çalıştı.
Her kategoride en yüksek puanı alan ülkeleri kontrol edin.

 11. Hollanda – Bu ülke dünyadaki en yüksek okuma yazma oranlarından birine sahiptir. OECD, Hollanda’daki öğrencilerin matematik, fen ve okuduğunu anlama testlerinde ortalamanın üzerinde puanlara sahip olduklarına ulaşmıştır.

222

 10. İzlanda – Ülke, geçen yılki endeksten sekiz puan daha düştü. İzlanda’nın iş gücünün bir yıl veya daha uzun süre işsiz kalmış olanların yüzdesi neredeyse % 0.7 civarındadır ve bu oran OECD ortalaması olan% 2.6’dan daha düşüktür.

9. Birleşik Devletler – Geçtiğimiz yılın endeksinden dört puan düştüğü halde ABD, konut, gelir ve zenginlik alanlarının başında geliyor. Ortalama hanehalkı harcanabilir geliri yılda 41.071 dolardır, bu miktar OECD araştırmasındaki en yüksek seviyedir.

333

(Julienne Schaer/nycgo.com)
 8.Finlandiya – Finlandiya’da, çalışanların % 4’ü uzun saatler çalışır, bu OECD % 13 ortalamasından çok daha düşük bir ortalamadır.

7. Yeni Zelanda – Yeni Zelanda’nın çevreye öncelik vermesi puanını bu yıl iki puan daha yüksellti. Sera emisyonları, esasen düşük nüfusundan dolayı ülkede nispeten düşüktür.

 6. İsveç –  Sivil katılımlardaki en yüksek oran İsveç’deki insanlardadır. En son seçimlerde, vatandaşlarının % 83’ü parlamentosu için oy verdi.

 5. Kanada – Bu ülke uygun fiyatlı konutta yüksek bir sırada yer alıyor. 2000’li yıllarda, Toronto ve Vancouver hükümeti, tüm bekar aile semtlerindeki binaların kullanım amacını değiştirdi; böylece bu ev sahipleri ekstra odalarını kiraya verebildi. (Böylelikle mevcut uygun fiyatlı kira oranı artmaktadır.)444
 4. İsviçre – İsviçre’de işsizlik oranı yaklaşık% 3.1,  bu oran dünyanın en düşük işssizlik oranlarından biridir.

3.Danimarka – Ülke, ücretli tatil zamanını yılda ortalama beş hafta yüksek saydı ve geçen yılki endeksten yedi puan yükseldi. Tam zamanlı işçilerin günlerinin ortalama % 66’sını “kişisel bakım” a ayırdığı rapor edildi.(başka bir deyişle çalışmıyor)

 2. Avustralya – Avustralya, 2013 ve 2014 de (ardından 2015’te dördüncü) birinci sırada
olmasına rağmen, bu yılın endeksinde ikinci sırada yer almaktadır. OECD, Avustralya’da insanların güçlü bir toplumsallık bilinci hissettiklerini keşfetti: Avustralyalıların %95’i güvenebilecekleri birini tanıdıklarına inanıyor.

1.Norveç – Ülke geçen yıl da en yüksek puanı aldı. Norveç’te en iyi yaşam koşullarında yaşayan insanların çoğunun ücretli bir işi , yüksek eğitim düzeyi ve ortalama 82 yıl ömrü vardır.

555

Aurlandsfjord, Norway (George Turner)