KAYNAK: Rightsİnfo

“Dün gece Donald Trump, Amerika Birleşik Devletlerin yeni başkanı olarak seçildi. Biz genellikle Birleşik Krallıktaki insan hakları ile ilgili konulara odaklanırız. Fakat Başkanlık seçiminde Trump’ın vaat ettiği politikalar, büyük ihtimalle tüm dünyada hakların korunmasını etkileyecektir.”

Bu sebeple biz burada Trump’ın geçtiğimiz bir kaç aydaki  ifadelerini gözden geçireceğiz. Sıkı durun.

DEVLET BAŞKANI VE BAŞKOMUTAN

resim-2

Amerika’nın başkanı olmak ne ifade etmektedir? Trump şu an dünyanın en güçlü ülkelerinden birinin başkanı. Amerika dünyadaki en büyük ekonomiye sahip. Başkan, dünyadaki en büyük nükleer silah deposunu kontrol eden en büyük ve en pahalı ordularından birinin başkomutanıdır.

Belirtilmelidir ki, İnsan Hakları Yasası (Human Rights Act) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan insan hakları koruması için, Amerika Birleşik Devletlerine başvurulamamaktadır. Ancak bunlar, Trump’ın bazı düşüncelerini incelerken bize yardımcı olabilir.

TRUMP NE SÖYLEDİ?

resim-3

“Bir star olduğun zaman, bunu yapmana izin verirler. Her şeyi yapabilirsin. İstediğin her şeyi. Onları …(argo kelime) ile ele geçirebilirsin. Her şeyi yapabilirsin.”

Trump’ın göz göre göre kadınları küçük gördüğü geçmiş kayıtları bulunmaktadır. Yakın geçmişte sızan bir video, onun cinsel olarak saldırgan bir dil kullandığını ve güçlü konumunu kullanarak kadınlara saldırdığını göstermektedir.

BU BİR İNSAN HAKLARI SORUNU MUDUR?

Bu cinsiyetçi tipler ve nesneleştirici açıklamalar kadınlara  karşı bir saygısızlığı ve cinsiyete dayalı ayrımcılığı göstermektedir. Uluslararası anlamda, 1981’de Birleşmiş Milletler (United Nations) tarafından kabul edilen ve Birleşik Krallık tarafından onaylanan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) kadın haklarını koruma ve onlara saygı gösterme konusunda hükümler içermektedir.

TRUMP NE SÖYLEDİ?

resim-4

“Gördüğüm kadarıyla Aile Planlaması Derneği benim  karşı çıktığım kürtajla ilgilenmektedir. Ben kürtaja tamamen karşıyım.”

Trump kürtaj imkanı sağlaması gerekçesiyle, kadınlara çok önemli hizmetler sağlayan Aile Planlaması Derneği’nden finansal desteğini çektiğini açıkladı.

BU BİR İNSAN HAKLARI SORUNU MUDUR?

Kürtaj, kadın hakları ve onların üreme sağlığı ile ayrılmaz bir şekilde bağlı olan bir konudur. 1973’de ABD Anayasa Mahkemesinin, kadınların kürtajı seçme hakkı olduğuna hükmettiği Roe v Wade kararı, bir dönüm noktası oldu. Bu karar kadın hakları, kişisel özgürlük ve gizliliğin korunması için bir anahtar olarak görülmektedir – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı fikre doğru ilerlemektedir-. Trump, bu kararın Başkan olur olmaz bozulacağı haberini verdi. Çünkü kürtaj karşıtı hakimlerin, bu kararların taraftarı Anayasa Mahkemesindeki üyeliklerini garantiye aldı.

TRUMP NE SÖYLEDİ?

resim-5

Donald J Trump, Müslümanların Amerika’ya girişini tamamen durdurmayı istemektedir.

Bu açıklama, 2015’de Amerika’da yapılan terörist saldırının ardından yapıldı. Trump’a göre; Müslümanların Amerikalılardan nefret ettiği bilinmektedir ve bu durum Müslümanların ülkeye girişinin yasaklanmasının yanı sıra hepsinin veritabanının alınmasını haklı göstermektedir. Son aylarda Trump, Müslümanların “olağanüstü güvenlik incelemesine” tabi olmasını ve onların emniyet görevlileri tarafından “izlenmesi” gerektiğini söyleyerek bu fikrini yumuşatmıştır.

BU BİR İNSAN HAKLARI SORUNU MUDUR?

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 14. maddesi ayrım gözetmeksizin herkesin sözleşmedeki haklara sahip olduğunu düzenlemektedir. Bu insanlara dine dayalı olarak ayrımcılık yapılmaması gerektiğini göstermektedir. Dinleri sebebiyle nüfusun belli bir bölümünü özel değerlendirmelere tabi kılmak bu hakkı ihlal etmektedir.  Ayrıca Müslüman halk için kişisel bilgilerin kaydını tutmak, özel hayat ve aile yaşamı hakkını koruyan 8. madde ile çatışabilir. AİHS madde 9 düşünce, inanç ve din özgürlüğünü korumaktadır ve bu hakkın özel olarak veya herkese uygulanmasını sağlamaktadır. Bu hak, herhangi bir dini uygulamayı yasaklamaya karşı koruyan ABD Anayasal hak ile de benzerlik göstermektedir.

TRUMP NE SÖYLEDİ?

resim-6

“Onlar uyuşturucu getiriyor. Suç getiriyor. Hepsi birer tecavüzcüdür.”

Bu açıklama Meksikalıların Amerika’ya gelişi ile bağlantılı olarak yapıldı. Trump, Amerika’da yaşayan Latinler hakkında çok sayıda  önyargılı açıklama yaptı. Meksika’nın parasını ödeyeceği beklentisiyle Amerika’ya giren Meksikalıları tutmak için duvar inşa etmekle tehdit etti.

BU BİR İNSAN HAKLARI SORUNU MUDUR?

Trump’ın kadınlara ve Müslümanlara karşı gösterdiği bu ayrımcılık ayrıca Latinlere de uzandı. Bu duvarın, sığınma yeri arayan Suriyelileri de uzak tutacağını ifade etti ki bu her insanın sığınma hakkı olduğunu söyleyen İnsan Hakları Birleşmiş Milletler Beyannamesi‘ni ihlal etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3.maddesi ülkelerin, işkence ve aşağılayıcı muameleyle karşılaşacakları konusunda gerçek risk bulunan insanları geri gönderemeyeceği anlamına gelmektedir.

TRUMP NE SÖYLEDİ?

resim-7

“Basınçlı su ile sorgulama (işkence) yöntemini geri getireceğim. Güçlü sorgulamayı geri getireceğim.”

İşid üyelerinin sorgusu sorulduğunda Trump, bilgi almak için basınçlı su ile sorgulama gibi sorgu yöntemlerinin kullanılmasını destekledi.

BU BİR İNSAN HAKLARI SORUNU MUDUR?

George W. Bush yönetimi altında kullanılan basınçlı su ile sorgu yöntemi bir işkence methodu olarak açıklanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3. maddesi kapsamında işkence kesinlikle yasaktır. Başkan Obama, Bush dönemindeki bu uygulamayı kaldırmıştır.

Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletlerinin istihbarat servisleri kapalı bir ilişki sürdürmekte ve ‘Terörle Mücadele’ yoluyla, Guantanama Körfezi Esir Kampı’nda olduğu gibi, Birleşik Krallık güvenlik hizmetlerinin Amerika’daki ‘gelişmiş sorgu’ tekniklerine ortak olduğu birbirlerinin bahanelerini desteklemektedirler. Her ne kadar kendileri yapmasalar da işkenceye ortak olmak Birleşik Krallığın memurları için yasadışıdır. Eğer Amerika, Trump Başkanlığı altında  işkence uygulamalarına dönerse Birleşik Krallık Amerika ile olan istihbarat birliğini yeniden değerlendirmek zorunda kalabilir.

Donald Trump’ın kayıtlı açıklamalarının bir listesini görmek için buraya tıklayın.

Çeviren: Nagihan TANDOĞAN