Hepimiz resmi kurumların haberimiz olmaksızın hakkımızda kişisel bilgiler topladığını biliyoruz. Peki insan hakları kişisel bilgilerimiz için herhangi bir koruma sağlıyor mu? Geçen haftadan olan bu hukuki karar bize bariz ve önemli bir cevap veriyor: Evet.


Soruşturma Yetkileri Mahkemesi (böyle hususlurda yetkili ilk derece mahkemesi) devlet güvenliği ve GCHQ, MI5, MI6 gibi istihbarat teşkilatları tarafından toplanan bazı verilerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesini ihlal ettiği yönünde karar verdi.

Ajanlar ve Mahremiyet

untitled2.png

Özel ve aile hayatı hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunuyor. Ancak bu devletin kanuni gerekçelere dayanarak haklarımıza müdahale edebileceği manasına gelen “sınırlandırılmış” bir haktır.

İstihbarat teşkilatlarının oluş sebebi..pekala..bizi gözetlemek. Yani açıkça özel hayatlarımıza yapılan bir miktar müdahale görevlerini yerine getirmeleri için gerekli. Casuslar bu müdahaleye izinliler -kanun yetkisine sahip oldukları ve yapılan müdahale ajanların ulusal güvenliği sağlamak gibi amaçlarına erişmelerine uygun olduğu sürece.

Bu durumda, asıl soru toplu kişisel ve profesyonel verilerin toplanması, depolanması ve kullanılmasının madde 8’e aykırı olup olmadığı.

NE TÜR VERİLER?

untitled3.png

 

Toplu Kişisel Veriler: Bu veriler birçoğu istihbarat ajanlarının ilgisini çekmeyecek kişilerden oluşan büyük insan toplulukları hakkındaki bilgilerdir. Biyografik detayları, ticari ve finansal aktiviteleri, iletişim ve seyahat hakkındaki bilgileri içerir.

Toplu İletişim Verileri: Bu, insanların telefon konuşmalarındaki ve internet kullanımlarındaki “kim, ne zaman, nerede ve nasıl” sorularının cevabıdır, ancak konuşmaların içeriğini kapsamaz.

Sorunun bir parçası toplu olarak edinilen bilgiler idi. Bir parça bilgi edinmek birinin mahremiyetine karşı büyük bir saldırı olmayabilir ancak toplam miktar olabilir.

Bu Bilgilerin Toplanması İnsan Hakları İhlali Midir?

untitled4.png

2015’ten önce, bu bilgi bölüm 94 Telekomünikasyon 1984 Yasası altında toplanmaktaydı. Bu kanun altında hangi bilgilerin alınacağı ve yolu belirsiz idi. Mahkeme, bu kanunca toplanan bilgilerin AİHS madde 8’in bir ihlali olduğu yönünde karar verdi.
Her nasılsa, Şubat 2015’te yeni yönlendirme bkz. geldi. Yargıç bu kuralların bireysel özgürlüklerin korunması ve istihbarat teşkilatlarının ulusal güvenliği sağlamasına yardımında doğru dengeyi kurduğunu vurguladı. Bu kanun uyarınca, casuslar gizlilik hakkımızı ihlal etmiyorlar.

Tüm karar için bkz.

BBC Haberleri’nden bir parça.