Kaynak: thecrimereport.org

Amerikan Kriminoloji Birliği’nin gazetesi olan Kriminoloji & Kamu Politikaları’nda yayınlanan habere göre, 1980’lerde başlayıp 1990’ların ilk yarısına kadar sürdürülen reformlar ceza sisteminin daha da sert olmasını hedefliyordu. Ceza sistemi ne kadar sert olursa gençlerin suçtan o derece kaçınacağını düşünüyorlardı. Fakat bugünkü çalışmalar gösteriyor ki çocukları yetişkin ceza evlerinde hüküm giymeleri onların suçtan korunmasında gözle görülür bir etkisi yokmuş.
Araştırmacıların çalışmaları daha önce hiç ceza evi değiştirmemiş çocuk suçlular üzerinde yaptıkları dokuz çalışmanın karşılaştırılmasına dayanıyor. Bunların içinden beş çalışma sonucunda çocuklara yetişkin gibi davranıp onları yetişkin ceza evinde hüküm giymeleri suça yatkınlıklarını arttırmış, üç çalışmada ise yetişkin gibi hüküm giyen çocuk ile çocuk ceza evinde hüküm giyenler arasında gözle görülür bir fark gözlenmemiş, son çalışmada ise yetişkin ceza evinde kalan çocuk, çocuk ceza evinde kalana göre suça yatkınlığını azaltmış olduğu gözlenmiş.

Steven N. Zane ve Brandon C. Welsh (Northeastern Üniversitesi) ve Daniel P. Mears’ın (Florida Üniversitesi) yaptıkları çalışma “Ceza Evi Değişikliğinin Suçta Caydırıcılığa Etkisi”  de yer aldığı gibi, yapılan dokuz çalışma sonucunda çocukların yetişkin gibi yargılanmasının suça meyillerinde gözle görülür bir etkisi olduğunu söylemek için yeterli bilimsel delil olmadığına işaret ediyor. Öyle ki, bize gelen veriler ışığında çocukların yetişkin ceza evlerine gönderilmesi suça meyilliliği azaltabileceği gibi arttırıyor da olabilir.

Yazarlar konu ile ilgili ceza evi transferinin suça meyilliliğin üzerindeki etkilerini görmek için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söylüyorlar.

Raporun tamamını linkten okuyabilirsiniz.

Çeviren: İrem Üstüntay