karikatür

Kaynak: abovethelaw.com

‘’Asla özür dileme bayım. Özür dilemek güçsüzlüğün bir göstergesidir.’’

Kaptan Nathon Brittles olarak John Wayne

Haklı olmak iyi hissettiriyor, daima haklı olmak ise çok daha iyi.Güçlü olmak iyi hissettiriyor ve sen etrafında olup bitenlerin farkında olduğun müddetçe güçlü kalabilirsin. Güçlü ve doğruluğundan emin olan kişiler özür dilemez(!) En azında Amerika Birleşik Devletlerinde özrün klişesi budur. Özür tiplerinin yelpazesi ve etkileri geniştir. Biz hepimiz ünlü ve siyasi kişilerin özürlerindeki ‘Ağzımdan çıkanlar sebebiyle kırgın olan insanların varlığından dolayı üzgünüm’ ifadelerine aşinayız. Biz biliriz ki sağlık sektöründeki kişiler yıllardır, özrü tıbbi hatalarına bir kalkan olarak kullanırlar. Resmi özürler hiçbir şey ifade etmeyen özürlerdir ve bu durum özrün yanlış tedavi iddialarını azaltma konusunda yararlı olduğunu göstermiştir.

Peki… Bir avukat olarak biz özrü nasıl kullanırız ?

Bir avukat olarak home-office çalıştığın zaman, avukatlık dışındaki meslek gruplarına mensup kişilerle yakın çalışma ilişkilerine sahip olman daha muhtemeldir. Bu ilişkiler daima avukatların alışık olduğu ve avukat olmayanları teşvik ettiği müvekkil-danışman ilişkisi olmayabilir. Çünkü home-office çalışan bir avukat olarak sen, bu insanları tekrar görmek ve uyumlu profesyonel iş ilişkilerini sürdürmek zorunda kalacaksın. Kimi zaman sen onlara, onların sana duydularından çok daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Bir avukat olarak sen, hareket planlarını saldırganca izlemek durumuna girmezsen, savaş meydanı diye tabir edilen hukuk alanlarından kayıp vermeden zaferle çıkarsın. Evet savaşı kazanabilirsin fakat bir sonraki savaş için yeniden kendi olacaksın ve onlara ihtiyaç duyduğunda bile finansal konulardan dolayı müvekkillerine rapor vermemelisin.

Düşünülmüş ve iyi zamanlanmış bir özür, avukatın bağnaz yanlarını törpüler ve kariyer etiğine sahip olmayanların faklı yönleriyle yüzleşmesini sağlar.

Avukatlar gibi, özellikle kariyerinde hataya yer olmaması gereken meslek grupları için özrün zorluğu, özrün bir hata belirtisi olmasından kaynaklanır. Ve bu zorluk seviyesi kişiler arasında değişkenlik gösterir. Bir lider veya yönetici olarak sen kimi zaman, diğerlerinin davranışlarından veya takımın hatalarından dolayı özür dilemek zorunda kalırsın. Takımın için özür dilediğinde, dolaylı olarak da olsa takımın hata yapmış olduğunu ilan etmiş olursun. Bir lider olarak sen, onlar bunu yapmasa dahi, takımının başarı ve savunma pozisyonlarını ortaya koymakla yükümlüsün. Eğer sen takımındakilerin davranıları üzerinde baskı kurarsan, bir lider olarak sonrasında bazı şekillerde başarısız olursun.

Yanlış bir şekilde, yanlış bir zamanda veya yanlış niyetlerle yapılmış bir özür, pek çok nedenle olumsuz sonuç verir. Bu ise özrü dileyen kişinin güvenilirliğini zedeleyebilir, diğer hataları da vurgulayarak aslında olan şeylerin asla bilinmemesine yol açar. Veya bu durum kişinin samimiyetsiz bulunarak, hor görülmesi ve işten kovulmasına neden olabilir. Bu güçlüklere rağmen özür değerlidir.Bir özür gerilimin yatışmasInı sağlar ve insanlar arasındaki çatışmaların şiddetini hafifletir. Yanı sıra özür insanlar arasında ilişkileri güçlendirir.

Kaptan Brittles olarak John Wayne, genç astlarına asla özür dilememelerini söylediğinde aslında büsbütün yanlış değildir. Özür dilemek daima güçsüzlük göstergesi değildir. Fakat pek çok özür güçsüzlüğün göstergesi olabir, ya da en azından bir kısmı. Bu ise senin davranışlarındaki güven yoksunluğundan kaynaklanır. John Wayne’nin orijinal sözü ile aynı olmayan fakat daha kesin olan şey şudur ki: Özür dilemenin gerekli ve uygun olduğu, ayrıca senin, içinde bulunduğun durum için bir şeyler yapmak zorunda hissettiğinden emin olduğun zamanlar hariç, özrü gerektirecek herhangi bir şey yapmadıysan, özür dilemekte acele eden de sen olma!

Çeviren: Merve Akgün