resim

Kaynak: Social Sciences

Dr. Rachel Condry’nin katılımıyla, Gençlik Adalet Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Amirleri Birliği, Polis Akademisi ve Şiddet ve Suistimal Karşıtı Dernekler ile beraber ergen şiddetinde ebeveynlerin mağduriyetine yönelik İngiltere’deki ilk resmi hükümet politikasını geliştirdiler.

İngiltere’de, Çocuk Hukuku, Aile İçi Şiddet, Güvenlik ve Kriminoloji alanları içinde yer alan Ergen Şiddetine Maruz Kalan Ebeveynler alt başlığı,  üzerinde çalışma yapılmamış geniş bir alandır. Şimdiye kadar resmi bir veri yoktu ancak son zamanlarda hükümet politikasını belirleyenler tarafından bu sessizliğe bir nokta konulmuştur. İngiltere’de Ergen Şiddetine Maruz Kalan Ebeveynler üzerine yapılan en geniş çaplı çalışma, Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kriminoloji Bölümü’nden Doçent Doktor Rachel Condry gözetiminde yapılmıştır. Ekonomik ve Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi’nin sağladığı fon ile 2010-2013 tarihleri arasında yapılan bu çalışma, ülkede görülen davalardaki adli sicil kayıtlarının ilk analizi ve Ergen Şiddetine Maruz Kalan Ebeveynler sorunu üzerine dünyadaki ilk sistematik belgelerden biri.

Doç. Dr. Condry, Gençlik Adalet Kurulu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Amirleri Birliği, Polis Akademisi ve Şiddet ve Suistimal Karşıtı Dernekler ile çalışıp mağdur ebeveynlerin acil ihtiyaçlarını gidermek ve genç hukukçular, polis memurları, içişleri bakanlığı çalışanları ve sosyal hizmet çalışanları ve mağdur ebeveynler üzerine çalışanlar için yol gösterici bir metin hazırladılar. Oxford’daki Ekonomik ve Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi’nin verdiği destekle Doç. Dr. Condry ve takımının İçişleri Bakanlığı ile yaptığı sıkı çalışma sonucunda Ergen Şiddetine Maruz Kalan Ebeveynler üzerine çalışma yapacaklar için bir kılavuz hazırladılar – ki bu da İngiltere’de Ergen Şiddetine Maruz Kalan Ebeveynler üzerine yapılan ilk resmi hükümet politikası.

Kılavuzun piyasaya sürülmesiyle eş zamanlı olarak takım, Manchester ve Londra’dan görevlendirildi. Amaçları kılavuzun daha geniş çevrelerce fark edilmesi ve aynı zamanda insanlarla yaşadıkları yerlerde meydana gelen ergen şiddetine maruz kalma olaylarını tartışmaktı.

Eminiz ki bu çalışmanın şimdiye kadar en geniş çevreye ulaştırdığı mesajlar projenin web sitesi sayesinde oldu. Bu sitede konu üzerinde çalışan misafir yazarların yazıları ve hükümet politikalarını belirleyen kişilerce hazırlanmış iki kısa film yer almakta. Bu yolla Doç. Dr. Condry ve takımı, ergen şiddetine maruz kalan ebeveynlere yönelik farkındalığın artmasını ve ebeveynlere biraz olsun destek olacak hükümet politikalarının düzenleneceğini ümit ediyor.

2016 yılında Doç. Dr. Condyr Ekonomik ve Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi’nin yaptığı yarışmada Kamu Politikalarını Dışarıdan Etkileyen Çalışmalar kategorisinde Ergen Şiddetine Maruz Kalan Ebeveyn çalışmasıyla ikincilik ödülünü aldı.

Çeviren: İrem Üstüntay