Kaynak: Jurist

amazon rainforest

[JURIST] Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi (YFM) [resmi internet sitesi, Portekizce] Çarşamba günü Brezilya’daki yağmur ormanlarının korunmasını indirgeyen 2012 Brezilya Bitki Yasası’ndaki değişiklikleri [yazının aslı, PDF, Portekizce] onayladı. [materyaller, Portekizce].

2012 değişikliklerine, 2008 yılından önce ormanların tahrip edilmesini önlemek amacıyla tasarlanmış yasayı ihlal eden küçük mülkiyet sahiplerinin genel af ile serbest bırakılmaları da dahil edilmiş.

YFM, genel affı geçmişte Brezilya Anayasa’sına zarar vermemiş ihlaller kapsamında onayladı. Onaylanan 2012 Bitki Yasası’ndaki değişiklikler gelecekte yasayı ihlal edebilecek kişiler adına teşvik edici olarak görülüyor. Brezilya, kendi toprak alanında ciddi çoğunlukta Amazon yağmur ormanı bulundurduğu için, bu karar çevreciler tarafından bir darbe olarak algılandı.

Brezilya son yıllarını ormanların tahrip edilmesindeki bu hızlanma ile geçirdi. Brezilya Hükümeti’ne göre 2015 ve 2016 yılları arasında orman tahribatı yüzde 29 oranında artış göstermiş. [Basın duyurusu, Portekizce] Çevreciler arasında, genel affın ilave edilmesiyle yasa dışı orman tahribatının imtiyazlı olacağına dair yeni bir korku oluşuyor.

Reklam