Kaynak: Reference

Peter J. Lamont’un “Tasarım” dergisi için yazdığı makaleye göre, Elektronik İşlemleri düzenleyen yasa ile elektronik posta yoluyla yapılan sözleşmelere hukuki statü tanınmıştır. Bunun yanında Ticari İşlerde Elektronik Kayıt ve İmzaların düzenlendiği yasaya göre, elektronik imza ile imzalanıp elektronik posta yoluyla gönderilen sözleşmeler de aynı kâğıt üzerinde düzenlenen sözleşmeler gibi hukuken geçerli belge sayılacaktır. Fakat Federal yasalara göre öğrenci kredisi gibi kesin sözleşmeler bu uygulamadan muaf tutulacaklar.

2

“Tasarım” Dergisi’nde Lamont’un aktardığına göre, sınırlı sayıda da olsa vakalarda elektronik posta yoluyla düzenlenen sözleşmelerin yasaya uygunluğu dava edilmiştir. Mahkemenin yerleşmiş içtihadı, elektronik posta yoluyla kurulan sözleşmelerde yazılı şekille yapılan halindeki kurucu unsurları içeriyorsa elektronik posta aracılığıyla yapılmış sözleşmelerin de hukuken geçerli sayılacağıdır. Bir davada, tasarımcı müşterisi ile elektronik posta yoluyla yaptığı sözleşmeyi geçersiz kılmaya çalışır. Müşteri de sözleşmenin elektronik posta yoluyla müzakere edilip sözleşme üzerinde uzlaştıklarını iddia etmiştir. Mahkeme, tasarımcıyı tarafların sözleşme yapma niyetiyle üzerinde mutabık kaldıkları şartlara uymaya mahkûm etmiştir.

Naldi v. Grunberg davasında ise, New York Times’ın aktardığına göre, yargıç David Friedman’ın hukuki görüşü, elektronik posta yoluyla kurulan sözleşmenin de tıpkı el yazısıyla kurulan sözleşme gibi geçerli kabul edilmesidir. Ayrıca yargıç, elektronik postanın da sözleşmenin kurulduğuna karine olduğu kanısındadır. Dolayısıyla elektronik postaya bir cayma şartı eklemek, çevrim içi mektuplaşmanın bağlayıcı bir sözleşme haline gelmesine karşı taraflara bir miktar koruma sağlayacaktır.

 

Çeviren: İrem Üstüntay

Reklam