KAYNAK : Rightsİnfo

Hükümet Ceza Adalet Sistemi’nin amacının “Herkes İçin Adalet” sunmak olduğunu belirtti. Bu yazıda “Herkes için Adalet” ifadesi ve bu ifadenin insan hakları için ne anlama geldiği incelenmektedir.

CEZA ADALET SİSTEMİ

resim2.jpg

Ceza Adalet Sistemi “herkes için cezai adalet sunmak” için birlikte çalışan polis, savcılık, mahkemeler, hapishaneler ve gözetimli hizmetler gibi kurumlardan oluşmaktadır.

Hükümete göre bu, sistemin suçluları cezalandırması, özgürlüğümüzü koruması ve suçluları rehabilite etmesi gerektiği  anlamına gelmektedir.

Bu açıklamanın sorumluluğu Adalet Bakanlığı, İçişleri Bankanlığı ve Başsavcılık Dairesi tarafından paylaşılmaktadır.

HERKES İÇİN ADALET NE ANLAMA GELİYOR?

resim-3

“Herkes için Adalet” kulağa önemli geliyor fakat gerçekte ne anlam ifade ediyor? Son zamanlarda Ched Evans davasında bu soru medyanın ilgisini çekmiştir. Tecavüz suçlamalarının ele alınma şekli, kadınların ceza adaleti sistemine olan güvenini kaybetmesi sebebiyle şiddetle eleştirildi. Bir kişinin söylediği gibi “Adalet asla Ched Evans tecavüz davasında olduğu gibi olmamalı”. Başsavcı, bu davanın sonucunda tecavüz davasında değiştirilecek kanıtların kabul edilebilir olması konusundaki yasa duyurularını destekledi.

Ceza adalet sisteminin amaçlarından biri de suçluları adalete teslim etmektir. Diğer bir amacı ise adaletin etkili bir şekilde tecelli ettiğinden emin olmaktır. Bu, mağdurların duygularının önemsenmesini ve sistemdeki kamu güveninin artmasını sağlamaktadır. Bu söz, bir suçun ilk soruşturulmasından, failin suçlu bulunmasına ve cezalandırılmasına kadar olan tüm süreci içermektedir.

CEZA, REHABİLİTASYON YA DA HER İKİSİ?

Ceza karmaşık bir kavram olabilir. Yasa, cezalandırmada aşağıda belirtilen beş amacı gütmektedir.

-Suçluları cezalandırmak

-Suçları azaltmak (caydırma dahil)

-Suçluların iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu

-Halkı korumak

-Suçlular tarafından mağdurla verilen zararı tazmin etmek

Bu amaçların hepsi aynı ağırlığı taşımamaktadır. Bazı insanlar, suçluların rehabilitasyonuna odaklanarak suçluların tekrar suç işlemesinin durdurulabileceğine ve böylece suç oranlarının azaltılabileceğine inanmaktadır.

REHABİLİTASYON – TARİHTE

18. yüzyıldan beri, cezadan ziyade ıslah üzerinde bir vurgu yapılmaktadır. Bu vurgu, tedbirlerin ve mahkumiyetlerin “etkisiz” olarak görüldüğü yasalarla birlikte belli bir süre geçtikten sonra istikrarlı bir şekilde artmıştır. Böyle bir durumda birey suçuna göre rehabilitasyona tabi tutulur ve böylece genellikle “kayıtlarda” yer almazlar.

REHABİLİTASYON – BUGÜN

resim-4

Bugünlerde, suçluların rehabilitasyonu Birleşik Krallık ceza adalet sisteminde günden güne temel özellik haline gelmektedir. Hükümet bunu “rehabilitasyon devrimi” olarak adlandırmaktadır. Hem topluma dayalı rehabilitasyon programları hem de hapishaneler yeniden suç işlemeye sebep olan okur-yazarlık, işsizlik, evsizlik gibi konularda önlem almak zorundadır; ki bu önlemler geniş bir çeşitliliğe sahip davranış programlarının yanı sıra uyuşturucu ve alkol tedavilerini de içermektedir.

Rehabilitasyonun amacı yalnızca suçluların eylemlerini anlamak ve davranışlarını değiştirmeleri için onlara yardım etmek değildir, aynı zamanda artık suç işlememelerini sağlamak için olanak sağlamaktır.

İNSAN HAKLARI DAVALARI VE CEZA ADALET SİSTEMİ

resim 5.jpg

Mahkumlar için insan haklarının tesis edilmesinde insan hakları yasaları önemli bir yer tutmaktadır.

-Avukatının korunma hakkı ile ilgili olarak bir mahkum hakkındaki hikayeyi okuyun

-Onunlar konuşan bir gazetecinin korunma hakkı ile ilgili olarak bir mahkum hakkındaki hikayeyi okuyun

-Gizli duruşmalar hakkındaki bu açıklamayı okuyun

Çeviren : Nagihan TANDOĞAN