Kaynak: time

Birçok ülkede evlenen kadının kocasının soyadını alması, bir geleneğin bozulması ve hatta ülkelerin yasalarına aykırı olduğu görülmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınların evlendikten sonra da önceki soyadlarını kullanmaya devam etmeleri yeni bir haber değil. Fakat Kanada’nın doğusunda yer alan Quebec eyaletinde evlenen kadınlar, isteseler de istemeseler de önceki soyadlarını kullanmayı sürdürmek zorunda kalıyorlar. Bu uygulama 1981 yılından beri devam ediyor.

_78669792_wedding-ring_thinkstock

Fotoğraf bbc.co.uk’den alıntıdır.

Quebec bölgesindeki Eyalet yasaları, kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almasını yasaklayan düzenlemeler içeriyor. Bu kanun Quebec İnsan Hakları Bildirgesi’nden hemen sonra yürürlüğe girdi. 1976’dan bu yana uygulanan kanunun amacı ise cinsiyet eşitliğini sağlamaktı.

Quebec’in yanında benzer bir düzenleme Yunanistan’da da yapılmıştır. Feminizm akımının etkisinde yapılan düzenlemeler sonucunda 1983’ten itibaren tüm kadınlara evlendikten sonra da önceki soyadlarını koruma hakkı tanınmıştır.

Gelenek Fransa’da çok daha eskilere dayanmaktadır. 1789’da yapılan düzenlemeye göre kişiler doğum belgesinde yer alan isimleri dışında herhangi bir isim kullanamıyorlardır. Bugün, kadınlar yasal olarak evlendikten sonra soyadlarını değiştiremiyorlar. Fakat hem kadın hem de erkek eşinin soyadını kabul edebiliyor.

İtalyan kadınlar ise daha fazla seçeneğe sahipler. Buna rağmen 1975’ten beri yasal olarak soyadlarını değiştiremiyorlar. Fakat onlara verilen seçimlik hak ile kocalarının soyadlarını kendi soyadları ile birlikte kullanabiliyorlar.

Hollanda’daki kadınlar ise kâğıt üzerinde her zaman doğumla kazandıkları soyadları ile tanımlanıyorlar. Burada kadınlar yalnızca özel durumların varlığı halinde eşlerinin soyadlarını kullanabiliyorlar. Belçika hukukunda ise evlilikten sonra soyadı değiştirilmesine izin verilmiyor.

Malezya ve Kore’de kadınların evlendikten sonra da önceki soyadlarını korumaları yerel bir gelenek olarak kabul görmüştür. Her ne kadar böyle bir alışılagelmiş gelenek olsa da aslında kadınların kocalarının soyadını almasını yasaklayan herhangi bir düzenleme yoktur. Birçok İspanyolca konuşulan ülkede, başta İspanya ve Şili olmak üzere, gelenekler, kadına önceki soyadını korumasını dikte ediyor.

Aksi yöndeki düzenlemelere örnek olarak ise Japonya göze çarpmaktadır. Japon hukuk sisteminde evli çiftlerden, eşlerden birinin soyadını aile adı olarak seçmeleri isteniyor. Çiftlerin %96’sı ise aile adını kocanın soyadı olarak belirliyorlar.

Geçtiğimiz 30 yılda, Quebec yasaları birkaç ihtilafa yol açtı. Düzenleme yüzünden kocasının soyadını almak isteyen kadınların da mağdur olduğu görüldü. Bu yolda açılan davalar kadınların kendi kişilik hakları üzerinde tasarruf yetkisi olmadığını gözler önüne serdi.

Son yapılan araştırmalara göre Amerika Birleşik Devletleri’nde evlenen kadınların, önceki senelere nazaran ciddi bir azalma ile yalnızca %30 ‘unun önceki soyadını kullanmayı sürdürdüğü gözlendi.

Çeviren: İrem ÜSTÜNTAY

Reklam