Kaynak için tıklayınız.

Yapay zeka ve hukuk, son bir yıldır süregelen akımla hukuk manşetlerindeki egemenliğini sürdürüyor. Manşetlerdeki olaylar ve odak noktaları farklı olsa da mesaj oldukça açık: Hukuki hizmetlerde devrim gerçekleşmek üzere.

Devrimin kalbi “içeriği gözden geçirme” halinden “veriyi nitel ve nicel olarak sentezleme” haline doğru ilerliyor. Makine öğrenimi (yapay zeka uygulaması), bilgisayar sistemlerinin bir insan tarafından açıkça programlanmadan deneyim yoluyla belge tanımada gelişmesini sağlıyor.

Metin madenciliğinde inovasyonlarla duruşma mütalaası, delil belgesi, taahhüt gibi dokümanlardan bilgi otomatik olarak çekilebiliyor. Bu hukuki analiz, delil sunma hizmetleri, özen yükümlülüğü vb. için harcanacak zamanı en aza indiriyor.

Tek kazanç verim değil. Otomatik içerik değerlendirmesi ayrıca doküman elde etme rutininin kalitesini arttırıyor. Bu teknolojileri içeren platformlar sofistike e-delil sunma hizmetleri, delil tespiti tahayyül değerlendirmesi ve hatta hukuki araştırmalar ve emsal duruşma analizleri sunuyor.

machine learning and automation ile ilgili görsel sonucu

Yapay zeka, makine öğrenimi ve metin madenciliği kombinasyonu yapılandırılmamış veriyi, örneğin dokümanlar ve onların yaklaşık %80’ini meydana getiren bilgi içerikli metinlerini, verimli bir şekilde kullanılabilir yapılandırılmış veri kümelerine dönüştürüyor.

Bu veri kümelerine uygulanan veri analizi, geçmiş eğilimleri anlamak ve mevcut stratejik seçimleri bağlamsallaştırmak için kullanılabilir. Örneğin, veri analizi, belirli bir hâkimin, davaların yüzde 35’inde benzer iddialar hakkındaki özet kararını reddettiğini ortaya çıkarabilir. Ayrıca, öngörü algoritmaları, gelecekteki sonuçlar hakkında matematiksel tahminler yapmak için veri kümesindeki kalıpları belirleyebilir.

Bu teknolojileri kullanan hukuk firmaları ve şirketler önemli bir rekabet avantajı elde etmeyi amaçlıyor. Bu teknoloji devrimin riskleri iki formda ortaya çıkıyor. İlki hukuki hizmetler için geleneksel fiyatlandırma modeline yeni baskılar uygulaması; ikincisi firmalardaki rolleri tehlikeye giren küçük yasal ortaklar ve avukat asistanları için yeni engellere sebep olması, ancak yine de teknolojiyi yetenek portföylerine dahil eden avukatlar ve hukukçular için büyük fırsatlar vaat ediyor.

Hukuk fakülteleri, mesleklerdeki eğilimleri ve gelişmeleri takip ederken, bu sismik değişikliklerin hız ve kapsamından da etkileniyor. Bunu aşmak için hızlı bir şekilde değişen geleceğe yönelik avukatları nasıl eğitmeleri gerektiğini sormalılar. Benzer şekilde, ilgili öğretim üyeleri bu ilerlemelerin yasaları araştırmak ve öğretmek için nasıl fırsatlar yarattığını soruyorlar.

Alanındaki tek lider Charlotte Alexander, hukukçu ve Hukuki Tahlil Laboratuvarı (Legal Analytics Lab) yöneticisi, aynı zamanda Georgia Eyalet Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Georgia State University College of Law) ve Robinson Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde (Robinson College of Business’s Institute) ortak görev yürütüyor. Laboratuvar, hukuki dokümanların büyük ölçekli sayılarından veriyi çıkaran yüksek performanslı hesaplamaları, programlamaları, makine öğrenimini ve yapay zeka uygulamasındaki ilerlemeleri sonuna kadar kullanıyor. Devrim yalnızca verimli kazançlar sağlamıyor, yeni bir kavrayış ortaya koyuyor.

Makine öğrenimi veriler arasındaki, hukukçuların incelemeyi bilemeyeceği, yaygın karakteristik özellikleri tespit edebiliyor. Örneğin, hukukçu bildirimin içeriği ve zamanlama arasındaki ilişkiyi davanın başarısıyla birlikte inceleyebilir. Makine öğrenimi, analizleri iyileştiren nüansları ve kelime sayıları gibi ilave faktörleri tanımlayabilir. Makine-tanımlaması ve uzman-tanımlaması kombinasyonu nitelikleri sağlam öngörü modeli inşa eder.

georgia state university college of law ile ilgili görsel sonucuGeorgia Eyalet Üniversitesinde öğrencilerin laboratuvarda maaşlı çalışmak veya gönüllü olarak en son teknolojiyi deneyimleyerek pratik kazanma şansları var. Gelecek yıllarda, öğrencilerimiz ayrıca hukuk ve veri bilimi fakültesi tarafından öğretilen teknoloji odaklı keşif kursları ve hukuki tahlil kursu alabilecekler.

Teknolojinin değişmeye devam edeceği ve hukuk öğrencilerine ve hukuk mesleğine yönelik hem büyük bir vaat ve hem de büyük bir tehlike oluşturacağı gibi, Hukuk Fakültesi de öğrencilerini yapay zeka ve hukukun kesişimine hazırlamak için eğitim olanaklarını güncellemeye devam edecektir.

Çeviren, Çağla ÇELİK
Reklam