Kaynak: www.compareyourcountry.org

TÜRKİYE

Bu bölümde ülke performansı OECD ortalaması ve orta vadeli eğilimleriyle karşılaştırılmıştır. Tüm temel PISA konularını ve ülkenin karşılaşabileceği eşitlik sorunlarını özetlemektedir.

basliksiz-1

Ortalama Performans

Üç ana gösterge alanı: bilim, matematik, okuma. Ortalama performans, okul türüne ve sınıfına bakılmaksızın bir ülkedeki tüm 15 yaşındaki öğrencileri ifade eder. Ülkeler arasında zamanla gerçekleşen ufak farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz kabul edilebilir.

basliksiz-2

En İyi Performans Gösterenlerin Payı

Bilimdeki en iyi performans gösteren öğrenciler, alışılmışın dışında ve daha karmaşık fenomenleri ve olayları açıklamak için soyut bilimsel fikirleri veya kavramları kullanabilirler. Matematikte, ileri matematiksel düşünme ve akıl yürütme yeteneğine sahiptirler. Okuma becerisinde en iyi performans gösteren öğrenciler, öğrencinin bir metin veya grafikten saklı birkaç bilgiyi bulmasını ve düzenlemesini gerektiren bilgileri alabilir.

basliksiz-3

En Kötü Performans Gösterenlerin Payı

Bilimde düşük performans gösteren kişiler, veriyi yorumlamak ve geçerli bir bilimsel sonuca ulaşmak için temel veya günlük bilimsel bilgileri kullanamazlar. Matematikte, bir nesnenin yaklaşık fiyatını farklı bir para birimi cinsinden hesaplayamaz veya iki alternatif rotadaki toplam mesafeyi bulamazlar.

basliksiz-4

Erkekler ve Kızlar Arasındaki Performans Aralığı

Çoğu ülkede erkekler bilimde kızlardan biraz daha iyi performans gösterirler. Bununla birlikte birçok ülkede en iyi performans gösteren erkekler en iyi performans gösteren kızlardan çok daha iyi performans göstermektedir. Erkekler çoğu ülkede matematikte kızlardan daha iyi performans gösterirken, kızlar erkekleri hemen hemen tüm ülkelerde okuma becerisinde geçmektedir. Aşağıdaki grafikler aralığın erkek veya kız lehine boyutunu göstermektedir.

basliksiz-5

Sosyal Eşitlik

Okullar, ebeveynlerinin eğitim veya kariyerine bakılmaksızın tüm öğrenciler için iyi bir eğitim sağlamalıdır. PISA, eğitim çıktılarındaki farklılıkların ebeveynlerin sosyal statüleriyle ne derece ilişkili olduğunu ve avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki performans farkını değerlendirir. Ayrıca ailesinin eğitim seviyesi veya kariyeri iyi olmayan öğrencilerden iyi performans gösterenlerin payını belirtir.

basliksiz-6

Göçmen Öğrenciler

Birçok ülke göçmen öğrencilere göçmen olmayan öğrencilerle aynı eğitim fırsatlarını vermeyi zor buluyor. PISA, göçmen öğrencilerin yerli akranlarına göre nasıl olduğunu değerlendirir ve iki grup arasındaki performans farkını ölçer. Aynı zamanda, göçmen öğrencilerin tüm öğrenciler arasındaki payı ve göçmen öğrencilerin sosyal olarak dezavantajlı öğrencilerin büyük bir kısmına sahip olan okullara yerleştirilme olasılığı gibi bağlam faktörlerine de bakmaktadır.

basliksiz-7

Çeviren: Halit Karamahmutoğlu