Kaynak: Economics Help

Faiz ve tasarruf oranı arasında bir ilişki var mıdır?

Teoride faiz oranları tasarrufu iki şekilde etkiler.

  • Değişen faiz oranının ikame etkisi – düşük faiz oranı düşük kazanç sağlayacağından tasarruf teşvikini azaltır.
  • Değişen faiz oranının gelir etkisi – düşük faiz oranı tasarruftan sağlanan geliri düşürür bundan dolayı insanlar daha çok gelir elde edebilmek için daha çok tasarruf yapar. Bu emekliliği düşünen insanlar için önemli bir görüştür.

Yüksek faizlerin insanları tasarruf yapmaya teşvik etmesini ve düşük faizlerinde bu teşviki azaltmasını bekleyerek ikame etkisinin gelir etkisine nazaran daha ağır bastığını düşünebilirsiniz. Fakat gerçekte bunların arasındaki ilişki çok zayıf olabiliyor.

FAİZ VE TASARRUF ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDEN BU KADAR ZAYIF?

tasarruf-orani-vs-faiz

Tasarruf yapmaya karar verdiğimizde faizlerin çok düşük bir öneme sahip olduğunu görüyoruz.

  • Ömür Süresi. Çoğu insanın tasarrufla ilgili düşünceleri kendi mal varlığına bağlı olarak değişiyor. Öğrencinin aldığı burs ve kredilerin tasarruf kapasitesi kısıtlı iken, 50’li yaşlarda olan birisi tasarrufunu ve maaşını artırıcı arayışlara girer. Faiz oranlarının bu planlara etkisi oldukça azdır. Emekliliği yaklaşmış bir insan sırf faizler düşük diye tüketim harcamalarını artırmaz.
  • Beklentiler. Tasarruf oranlarını etkileyen en büyük etken gelecekle ilgili beklentiler, kaygılardır. 1991 ve 2009 yıllarında yaşanan ekonomik durgunluklardan ötürü tasarruf oranlarında sert bir biçimde artış görülmüştür. Ekonominin gelişim dönemlerinde ise bu oranlarda düşüş görülür, örneğin, 1992-2007 yılları.
  • Alternatifler. Yüksek miktarda tasarruf yapmış olan çoğu insanın başka alternatiflerinin olmaması da tasarruf yapmalarında önemli bir etkendir.

Çeviren: Halit Karamahmutoğlu

Reklam